Rozšíření nabídky stavebních analýz

Analytická laboratoř s tradicí od roku 1990 se zaměřením na HPLC analýzy ve stavebnictví. Nabízíme rozbory vzorků stavebních materiálů, stanovení iontů či pH ve vodách nebo výluzích. Laboratoř nabízí osobní přístup a možnost analýz zakázkově dle přání zákazníka.

Stanovení vodorozpustných solí ve stavebních materiálech

Stanovení chloridů (Cl-), dusičnanů (NO3-) a síranů (SO42-) ve vodném výluhu vzorku metodou iontové chromatografie. Potřeba cca 1 g homogenního vzorku. Sleva 10% při 10 a více vzorcích dodaných současně.

Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech

Stanovení se provádí gravimetricky, po vysušení vzorku při 105 °C po dobu 2 hodin. Obsah vlhkosti je udáván v procentech (%), vztažených na původní vzorek. Potřeba vzorku minimálně 20 g. Dodat v těsně uzavřeném obalu (chránit před vyschnutím!). Sleva 10% při 10 a více vzorcích dodaných současně.

Stanovení podílu vápna ve vápenných maltách

Ve vzorku malty se po rozkladu v kyselině dusičné (HNO3) stanovuje obsah Ca a Mg, ze kterých se počítá obsah CaCO3 a MgCO3. Podíl písku se stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustnéh podílu. Potřeba cca 5 g homogenního vzorku. Postup není vhodný pro cementové malty. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Semikvantitativní stanovení obsahu sádry ve stavebních materiálech

Stanovení je založeno na rozdílné rozpustnosti sádrovce a alkalických síranů (SO42-). Stanovuje se obsah síranů ve vodném výluhu vzorku při dvou různých poměrech vzorek/voda. Obsah sádry se počítá jako rozdíl celkových síranů (1g vzorku na 100 ml vody) a volných síranů (10 g vzorku na 50 ml/vody). Potřeba cca 11 g homogenního vzorku.

Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba vzorku cca 30-50 cm3, vzorek musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Příprava výluhu pro stanovení aniontů a kationtů

Při analýzách pevných materiálů. Účtuje se pouze jednou pro každý vzorek.

Stanovení hygroskopické vlhkosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky vážením vzorku ekvilibrovaného při 100 % relativní vlhkosti a vysušeného při 105 °C po dobu 2 hodin. Výsledek je udáván v hmotnostních procentech (%) vztažených na vysušený vzorek. Potřeba vzorku cca 10 g. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení pH ve vodných vzorcích

Stanovení pH vodného vzorku pomocí kombinované skleněné elektrody. Potřeba cca 20 ml vzorku. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení nasákavosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky, z rozdílu hmotnosti vysušeného vzorku a vzorku plně nasyceného vodou. Zároveň se stanovuje objemová hmotnost metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba vzorku cca 30-50 cm3, vzorek musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Výsledky se udávají v hmotnostních (%) a objemových procentech (%), vztažených na vysušený vzorek.

 • jordic1.jpg
 • nacalai1.jpg
 • sunsri1.jpg
 • shunk1.jpg
 • dataapex1.jpg
 • supelko1.jpg
 • wgebures1.jpg
 • restec1.jpg
 • vdsoptilab1.jpg
 • chromanic1.jpg
 • hpc1.jpg
 • peak1.jpg
 • vici2.jpg
 • domnickhunter1.jpg
 • vici1.jpg
 • polymer1.jpg
 • postnova1.jpg
 • softa1.jpg
 • parker1.jpg
 • uphurch1.jpg
 • agilent1.jpg
 • healforce1.jpg
 • crs1.jpg
 • microlit1.jpg
 • sykam1.jpg
 • gnscilence1.jpg
 • rheodyne1.jpg
 • swagelok1.jpg
 • knauer1.jpg
 • dlab1.jpg
 • dionex1.jpg
 • grace1.jpg
 • cronus1.jpg
 • optimize1.jpg
 • purite1.jpg
 • laphapack1.jpg
 • machereynagel1.jpg
 • fortis1.jpg
 • watrex.jpg
 • idex1.jpg
 • ismatec1.jpg
 • biotech1.jpg
 • kromasil1.jpg
 • heraeus1.jpg
 • merlin1.jpg
 • ssi1.jpg
 • rephile1.jpg
 • airwatec1.jpg
 • sylicicle1.jpg
 • tosoh1.jpg
 • smilabs.jpg
 • brookhaven1.jpg
 • biopointer1.jpg
 • shodex1.jpg
 • drmasch1.jpg
 • pss1.jpg
 • sge.jpg
 • jasco1.jpg
 • spark1.jpg

O nás

Firma Watrex založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů. Je lídrem v prodeji HPLC přístrojů na domácím trhu. Je distributorem firem LDC Analytical (pozdější TSP a nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace, Shodex, Tosoh, Polymer Laboratories, Knauer, Sunchrom, ILS, GL Science, Optimize, SMI LabHut, Spark Holland, LabAlliance, Sequant, FasTech Dr. Maisch, Radleys, Purite a dalšími.

Rychlé kontakty

+420 223 226 500
watrex@watrex.cz
Watrex Praha, s.r.o.
Drnovska 1112/60
161 00 Praha 6 - Ruzyně